V našej ponuku nájdete široký sortiment priemyselnej chémie pre strojárenskú výrobu a montáž:

 

Lepidlá (Loctite, Theroson)

Tmely

Závitové zaisťovače

Tesniace hmoty

Mazacie prípravky

Hydraulické oleje

Čistiace prípravky pre strojárenskú výrobu