Spoločnosť Gemini s.r.o. má vo svojom sortimente širokú škálu meracích a revíznych prístrojov značiek FLUKE, Metrel, Metra, Chauvin-Arnoux, Illko ...

 

Revízne prístroje

Elektrické veličiny

Neelektrické veličiny

Panelové meracie prístroje a bočníky

Indikačné a akustické signálky

Prístrojové transformátory NH a VH

Termokamery        

 

Revízne prístroje :

-          Združené meracie prístroje

-          Meranie izolačného odporu

-          Meranie predvodových odporov

-          Meranie zemných odporov

-          Impedancia ochrannej slučky (LOOP)

-          Test prúdových chráničov (RCD)

-          Testery elektrických spotrebičov a náradia

-          Testery pracovných strojov

-          VH skúšobné zdroje

-          Skúšačky

-          Určenie sledu fáz

-          Trasovače, hľadanie a triedenie káblov

-          Analyzátory kvality siete

-          Testery fotovoltaických inštalácii

 

Elektrické veličiny :

-          Spektrálne analyzátory

-          Osciloskopy

-          Multimetre

-          Kliešťové multimetre

-          Meranie výkonu – Watmetre

-          Záznamníky – datalogery

-          RLC, LC, C merače

-          Dekády

-          Čítače

-          Generátory funkcii

-          Meranie intenzity poľa

-          Prístroje pre telekomunikácii

 

Neelektrické veličiny :

-          Posuvné meradlo a hrúbkomery

-          Detektory plynu

-          Dialkomery a výškomery

-          Kontaktné teplomery

-          Bezkontaktné teplomery

-          Inšpekčné kamery

-          Meranie kvality životného prostredia :

                                   Osvetlenie, UV žiarenie 

                                   Zvukomery

                                   Vlhkosť vzduchu a teploty

                                   Anemometer – prúdenie vzduchu

                                    Kombinované

-          Meranie kvapalín

-          Meranie otáčok a vibrácii

-          Priemyselné meranie

-          Záznamníky

 

Panelové meracie prístroje a bočníky :

-          Panelové meracie prístroje

-          Bočníky

-          Zobrazovače

 

Prístrojové transformátory :

-          PTP – prístrojové transformátory prúdu – NH

-          PTN – prístrojové transformátory napätia – NH

-          PTP – prístrojové transformátory prúdu – VH

-          PTN – prístrojové transformátory napätia – VH