Spoločnosť GEMINI s.r.o.bola založená v roku 2007a je čisto slovenskou firmou. V súčasnej dobe patríme medzi známe firmy v oblasti predaja meracej a regulačnej techniky u nás.

Zastupujeme niekoľko renomovaných svetových výrobcov. Od začiatku sa zameriavame na dodávku kvalitných zariadení na vysokej technologickej úrovni pre oblasť merania elektrických veličín, ako sú prístroje na revízie, kontrolu elektrických sietí a prístroje pre priemysel. Zabezpečujeme kompletný záručný a pozáručný servis na nami predávané výrobky a samozrejme poradenskú činnosť v oblasti merania.

Počas nášho pôsobenia sa naša firma zaradila medzi významných dodávateľov do spoločností v rámci elektrotechnického, chemického a plynárenského priemyslu. 

Od roku 2011 spoločnosť GEMINI s.r.o. dodáva materiály a výrobky pre priemyselnú výrobu. Podľa požiadaviek zákazníkov zabezpečuje dodávku spojovacieho materiálu, kovových a nekovových materiálov pre výrobu, priemyselnej chémie a brusiva.

 

Mottom firmy GEMINI s.r.o. od jej založenia je „úzky kontakt so zákazníkom na strane jednej a čo najbližší vzťah k výrobcom dodávaných zariadení na strane druhej“.